Kontakt

Bukowianka S.A. w likwidacji
ul. Dobieżyńska 1
64 – 320 Buk ( k. Poznania )

e-mail: info@bukowianka.com.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 06.00 – 14.00

Informujemy w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego oraz podaniem przez Ciebie danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bukowianka SA, z którym możesz kontaktować się na adres e-mail: info@bukowianka.com.pl
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu.
  4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć wymagane do udzielenia odpowiedzi na wystąpienie zawarte w formularzu kontaktowym.
  7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest naszym partnerom świadczącym usługi techniczne związane z IT.